SR | EN

Kana kontakt informacije:


ulica: Majora Gavrilovića br. 44
opština: Nova Pazova 22330
telefon: +381 22 323 575
fax: +381 22 323 626
email: office@kana.rs

ulica: Bulevar Aresnija Čarnojevića br. 52a
opština: Novi Beograd 11070
telefon: +381 31 32 609
fax: +381 31 32 601

matični broj: 52130034
registarski broj: 2971
šifra delatnosti: 74140
PIB: 100534335
Žiro račun: 340-6036-58, ERSTE bank a.d.