SR | EN

Posao


Za prijavu

- Pošaljite e-mail na: office@kana.rs
- Naslov e-mail poruke treba da bude "Prijava za posao-Kana arhitekti".
- U poruci bi trebalo preciyno objasniti za koju poziciju se prijavljujete.
- Uz poruku poslati i portfolio maksimalne veličine 10Mb, naziv u formatu "ime prezime - folio.pdf"
- Uz poruku poslati CV, naziv u formatu "ime prezime - CV.pdf