SR | EN
1. Arhitektonski konkursi
Ne spadaju u domen usluge, ali kao kontinualan proces stručnog usavršavanja podvrgnut valorizaciji stručnog žirija i odmeravanju u odnosu na ostale učesnike, čine neminovan segment arhitektonske prakse kojim se proverava i unapređuje kompetentnost u obavljanju svih daljih aktivnosti prema klijentima. KANA Arhitekti vrlo uspešno nastupaju na domaćim i međunarodnim konkursima.
2. Informisanje
Pružanje kompletne informacije o složenim administrativnim procedurama u postupcima pribavljanja različite dokumentacije, uslova, saglasnosti, dozvola... vremenskim rokovima, visinama naknada... predočavanje problematike sa kojom će se investitori susretati u periodu realizacije određene investitcije gradnje.
3. Projektna dokumentacija
Izrada svih faza kompletne projektne dokumentacije. Urbanistički projekti preparcelacije, izgradnje i uređenja objekata i kompleksa, studije mogućnosti korišćenja lokacije, idejna rešenja, glavni projekti, izvođački detalji, tenderska dokumentacija, projekti enterijera, dizajn nameštaja i opreme, projekti izvedenog stanja, projekti posebnih delova, legalizacije postojećih objekata, upitnici i studije o proceni uticaja na životnu sredinu...
4.Saradnja sa specijalizovanim firmama
Prilikom projektovanja proizvodnih pogona različitih namena, logističkih centara, automatizovanih skladišta, hladnjača, bazena i wellness centara... sarađujemo sa tehnolozima, proizvođačima specifičnih građevinskih pozicija, isporučiocima ugradne i pokretne opreme, regala, mobilijara, viljuškara... tako da objekti u potpunosti odgovaraju predviđenoj nameni i načinu korišćenja.
5. Saradnja sa drugim biroima
Pored toga što za svoje klijente izrađujemo sve faze kompletne projektne dokumentacije, KANA arhitektonski tim, za potrebe drugih biroa sa težištem rada na konstrukciji, instalacijama, hortkulturi... i potrebe drugih izvođačkih firmi, izrađuje različite arhitektonske projekte: idejna rešenja, glavne projekte, enterijere... stručno i ekspeditivno.
6. Administrativne procedure
pribavljamo potrebne uslove za projektovanje nadležnih komunalnih preduzeća, saglasnosti na projektnu dokumentaciju, lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole, organizujemo i vodimo tehničke prijeme, uknjižbu objekta.
7. Nadzor i konsalting
U fazi realizacije objekata obavljamo stručni nadzor, konsultacije sa svim učesnicima u izvođenju i opremanju objekata, koordinaciju izvođača različitih građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova.
8. Gradnja objekata
U saradnji sa partnerskom firmom radimo projektovanje i gradnju po sistemu ključ u ruke.
9. Marketing
Bavimo se pripremom reklamnog materijala, kataloga, plakata... za potrebe prezentovanja, izdavanja, prodaje... samo projektovanih ili izvedenih objekata u zavisnosti od daljih namera, planova i aktivnosti investitora.
10. Zemljište i nekretnine
Raspolažemo informacijama o mogućnostima i uslovima gradnje u okvirima industrijskih zona na području opština Stara Pazova, Pećinci, Inđija, Surčin, Zemun...
11. Izlaganja
Konkursna rešenja i realizovane projekte prezentujemo na samostalnim i zajedničkim strukovnim izložbama i manifestacijama. U kontinuitetu se predstavljamo na sajmovima građevinarstva, privrede...