Naša firma

Naša firma već 26 godina nudi projektantska rešenja i završava kompletnu administraciju za različite vrste građevinskih objekata, pre svega u industriji i skladištenju i distribuciju robe, a više od 20 godina te projekte, za svoje klijente, realizuje – gradi i oprema na terenu i kao proizvod ih kontinualno usavršava.


Karakteriše nas objedinjena delatnost projektovanja i izvođenja radova i stalna razmena znanja i iskustva između ove dve grane, tako da su naši projekti optimalizovani, racionalni, realni i tehnološki izvodljivi.  Izvođenje radova ostvaruje se u okviru zadatih rokova, kvaliteta i budžeta. Kombinovanje praktičnih znanja i iskustva iz svakodnevne prakse nam naročito pomaže u ranim fazama projektovanja, kada se definišu konceptualna i idejna rešenja i sprovode tehnološke i ekonomske analize. Najveće uštede na objektu i investiciono i eksploataciono, postižu se na početku, u fazi projektovanja.


Svojim klijentima značajno pomažemo u sprovođenju administrativnih procedura vezanih za projektovanje i gradnju, od utvrđivanja statusa lokacija, preko ishodovanja lokacijskih uslova  i uslova komunalnih kuća, geodetskih podloga, geomehaničkih elaborata, saglasnosti na projekte i dozvola za gradnju, do sprovođenja tehničkog prijema i uknjižbe objekta nakon završene gradnje.

U protekle skoro tri decenije našeg poslovanja, svako od zaposlenih je dao svoj doprinos razvoju firme. Cenim i doprinos onih koji više ne rade sa nama, jer su pomogli da postavimo firmu kao ozbiljno konkurentnu u branši. Posebnu zahvalnost dugujemo i našim poslovnim partnerima, koji svojim visokim zahtevima pomažu da kvalitet naših usluga konstantno podižemo na viši nivo. Verujemo da možemo još bolje i unapređujemo svoj rad i firmu da to i postignemo.


Iskreno vaš,

Miodrag Brajković

vlasnik firme

Brojevi govore o nama
0
godina poslovanja
0 +
realizovanih projekata
0 +
osvojenih nagrada
0 +
zaposlenih