ADST-Construction

lokacija: Stara Pazova, Srbija
površina: 7.003 m2
usluga: up, idr, pgd, pzi
status: u pripremi
godina: 2023