DM Sat

Skladišni objekat
lokacija: Požarevac, Srbija
površina: 3.077 m2
usluga: up, idr, pgd, pzi
godina: 2014