Dorotea Berry II

Porodična vila
lokacija: San Sebastian, Španija
površina: 250 m2
usluga: idr, pzi
status: Izvedeno
godina: 2016
saradnja: AbVd Studio