Gradski blok

Centralni trg sa gradskim funkcijama i stanovanjem (površina obuhvata 23.240 m2)
lokacija: San Pri, Francuska
površina: 12.170 m2
usluga: idr
status: Finalisti
godina: 2017