Hotel

Hotel i javni gradski prostor
lokacija: Baošići, Crna Gora
površina: 39.500 m2
usluga: idr
status: Otkup
godina: 2013