O nama

Projektovanje i gradnja objekata

Osnovana 1995. godine, u kontinuitetu uspešno posluje u oblasti projektovanja i vođenju administrativnih postupaka za dobijanje građevinskih dozvola.  Od 1998. godine delatnost se proširuje i na gradnju objekata. KANA tako svojim klijentima pruža kompletne usluge, od izrade idejnih rešenja do realizacije svih vrsta objekata – porodičnih kuća, višestambenih i poslovnih zgrada, objekata javne namene, industrijskih i skladišnih objekata i postrojenja, hotela, distributivnih centara…

 

Svakom klijentu prilazimo predano i posvećeno. Studioznim pristupom svakom poslu sa razmatranjem šireg konteksta, proveravanjem prostornih mogucnosti lokacije, sagledavanjem trenutnih i budućih potreba klijenta, formiramo idejna rešenja u više varijanti. Zajedničkom analizom sa aspekta funkcionalnosti, optimalnnih konstruktivnih rešenja i materijalizacije, potrebnih finansijskih ulaganja, mogućnosti fazne gradnje ili posebnih kriterijuma, dolazimo do najoptimalnijih rešenja za samog klijenta. Po izradi projektne dokumentacije prisutni smo u svim daljim fazama realizacije objekta: nadzoru,  konsaltingu, gradnji, tehnickom prijemu, uknjižbi… Uvek sa korisnim i stručnim savetima, sugestijama, rešenjima, pomažemo da se lakše prođe kroz kompleksan i ne retko iscrpljujući i naporan proces gradnje objekta.

Arhitektonski studio

Kao nosilac delatnosti projektnog biroa okuplja kako afirmisane tako i talentovane mlade arhitekte koji zajednickim kreativnim radom i van okvira biroa, na domacim i međunarodnim arhitektonskim konkursima, nastupaju pod nazivom KANA Arhitekti. Izuzetno veliko iskustvo, široko polje interesovanja, praćenje savremenih tokova u oblasti arhitekture i urbanizma, kao i novih tendencija u oblasti održivog razvoja i gradnje svrstavaju ovaj studio u red retkih koji mogu da odgovore na najrazličitije i najzahtevnije projektne zadatke. 

 

Poštujući kontekst, mesto, okruženje, povezanost, uticaje, potencijale, ograničenja, specifičnosti, posebne zahteve… kroz studiozan i osmišljen proces arhitektonskog stvaranja dajemo kvalitetna, opravdana, funkcionalna, racionalna i zanimljiva arhitektonska rešenja. Počinjemo sa urbanizmom i kroz slojevit proces projektovanja, preko konceptualnih rešenja, idejnih rešenja, materijalizacije i konstruktivnih rešenja dolazimo do arhitektonskog i izvođačkog detalja.

Gradnja

Kao najkompleksnija faza realizacije objekata pruža razlicite mogućnosti saradnje i našeg angažovanja. Prateći svoje projekte u toj fazi obavljamo stručni nadzor i konsultacije. Pružajući usluge konsaltinga i upravljanja gradnjom rukovodimo radovima i koordiniramo izvođače različitih građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova. Izvodimo grube građevinske radove ili kompletnu gradnju po sistemu ključ u ruke.

 

Bez obzira da li radove izvodimo po našim projektima ili smo angažovani samo u fazi gradnje sa timom stručnjaka u operativi smo brzi, operativni i spremni da odgovorimo na najrazličitije zahteve projektanata i klijenata.

Naš tim

Miodrag Brajkovic

Miodrag Brajković

Diplomirani inženjer arhitekture

Ljilja Brajkovic

Ljilja Brajković

Diplomirani inženjer arhitekture

Gordana Gavran

Gordana Gavran

Arhitektonski tehničar

Ruza Bubanj

Ruža Bubanj

Arhitektonski tehničar

Ljiljana Zeremski

Ljiljana Zeremski

Inženjer arhitekture

Danica Lecic

Danica Lečić

Master inženjer arhitekture

Marina Georgijevic

Marina Georgijević

Master inženjer urbanizma

Aleksandra Til

Aleksandra Til

Master inženjer arhitekture

Milica Radovic

Milica Radović

Master inženjer arhitekture

Aleksandar Siljegovic

Aleksandar Šiljegović

Diplomirani prostorni planer

Milica Pavic

Milica Pavić

Master inženjer arhitekture

Jelena Djurovic

Jelena Đurović

Master inženjer arhitekture

Aleksandra Kracunovic

Aleksandra Kračunović

Master inženjer arhitekture

Sanja Bokic

Sanja Bokić

Master inženjer arhitekture

Ukoliko i Vi želite da postanete deo našeg tima, javite nam se ovde.

Od osnivanja do danas

1995

Osnovana je firma KANA čime je ozvaničen honorarni rad i pomoć u izradi projektne dokumentacije.

1995-1998

Bavili smo se pretežno projektovanjem privatnih kuća i višeporodičnih stambenih objekata, među kojima je bilo i nekoliko ekskluzivnih vila klasične gradnje. U tom periodu krećemo i sa prodajom svojih projekata kao tipskih, jer su se na tržištu pokazali kao kvalitetni i traženi. Za velik deo isprojektovanih objekata, u fazi izvođenja radimo nadzor i praćenje gradnje.

1998

Donosi  se odluka da se počne sa gradnjom objekata u sopstvenoj režiji, sa svojim građevinskim radnicima i sopstvenom opremom. Zapošljavaju se i obučavaju majstori, kupuje se neophodan alat.

1998-2003

Firma nastavlja da širi posao u domenu projektovanja. Osniva se konstruktivni deo biroa i značajno  širi posao na projektovanje industrijskih i skladišnih objekata, odnosno hala velikih konstruktivnih raspona. O domenu gradnje, razvoj se ogleda u nabavci kompletne opreme za izvođenje grubih građevinskih radova i formiranju jezgra odličnih majstora – grupovođa za pojedine grupe radova (tesari, armirači, zidari).

2004

Nakon bavljenja izvođenjem stambenih objekata klasične gradnje, ugovaraju se i značajni poslovi izvođenja skladišnih objekata, odnosno hala.  U toj godini, uspevamo da završimo, u grubim građevinskim radovima  sa  pokrivanjem, 4.500 m2.

2005-2007

Isprojektovano je preko 150.000 m2 objekata različite namene: privatnih kuća, stambenih zgrada, poslovnih, industrijskih i skladišnih objekata. Sve struke u sopstvenoj režiji. Sa razvojem gradnje u oblasti skladišnih i industrijskih objekata formira se grupa za čeličnu konstrukciju za potrebe izvođenja čeličnih rešetki velikog raspona i nabavlja mehanizacija za obimne zemljane radove i radove nasipanja.

2008-2009

Projektovanje se širi na logističke i distributivne centre sa karakterističnom funkcijom teretnog saobraćaja i primenom prefabrikovane betonske konstrukcije velikh raspona. U ovom periodu isprojektovani su kompleksi: Tranšped, Kalman, Sekulić, MD International. U projektovanju i gradnji rade se proizvodni objekti  sa zahtevnim i specifičnim tehnologijama: proizvodnja poliuretanske pene, prehrambena industrija  (perada mesa i suhomesnati proizvodi, prerada i zamrzavanje ribe, dozrevanje banana i citrusnog voća), proizvodnja praškastih i tečnih materijala u građevinarstvu. Svi projekti otpraćeni su i sa aspekta ekologije, odnosno zaštite i uticaja na okolinu.

2010

Pored ostalog projektuju se interesantni objekti javne namene: kompleks bazena sa pratećim rekreativnim i ugostiteljskim objektima, hoteli, tržni i poslovni centri. U oblasti granje, među prvima izvodimo objekte sa prefabrikovanom betonskom konstrukcijom velikih raspona, objekat Open Mind od 18.000 m2, kao i više manjih tog tipa.

2011

Sa velikim projektantskim iskustvom, ulazimo u kontinuiran rad na arhitektonskim konkursima. Radimo konkurs za hotelski kompleks u Ulcinju 25.000 m2 i dvostepeni konkurs za Kulturni i poslovno trgovački centar na Zlatiboru 19.000 m2, gde osvajamo II nagradu. Te godine KANA donosi odluku o izmeštanju operative i izvođenja građevinskih radova u partnersku firmu HARDEN, gde se uz unapređenje usluga u sveri konsaltinga, investitori vrlo kompleksnih i velikih objekata, vode kroz ceo postupak realizacije, od izbora lokacije do uknjižbe izvedenog objekta.

2012

Orijentišemo se na strane investitore i zakupce. Projektujemo i gradimo Albon 9.500 m2, proizvodni objekat u oblasti automobilske industrije za engleskog investitora. Projektujemo i vršimo nadzor na skladišnom objektu Almont 5.500 m2, za potrebe izdavanja hrvatskoj kompaniji AWT. U oktobru osnivamo firmu KANA MNE u Crnoj Gori, sa idejom da se ovom delu tržišta približimo i lakše sprovedemo realizaciju naših projekata.

2013-2015

Intenzivira se rad na konkursima i formira tim KANA Arhitekti, koji kao otvoreni arhitektonski studio, pored stalnih projektanata okuplja talentovane i persprktivne mlade arhitekte i eminentne konsultante, postižući na taj način u kontinuitetu vrlo zapažene rezultate na međunarodnoj konkursnoj sceni. Neki od radova koji su nagrađeni, otkupljeni ili pohvaljeni su: resort u Baošićima u Crnoj Gori, gradski stambeni blok u Belgorodu u Rusiji, hotelsko banjski kompleks i aqua park Palić, Poslovni kompleks, terminal  i urbani razvoj bloka 42 na Novom Beogradu, centralni blok u Subotici, socijalno i pristupačno stanovanje u Kamendinu u Beogradu, a učestvovali samo i na vrlo prestižnom konkursu za Guggenheim museum u Helsinkiju u Finskoj.  U oblasti izvođenja radova težimo da kao nadzor ili izvođači maksimalno sprovedemo ideje iz faze projektovanja, unapređene kroz rad na enterijeru i opremanju prostora.

2016-2019

Nakon 20 godina rada, dolazi do izražaja veliko iskustvo koje rezultira vidnim pomakom u kvalitetu projekata. Iz lokacija izvlačimo maksimum. Vešto se poigravamo kombinovanjem funkcija i materijala. Skladišno-poslovni objekti nisu samo hale, već reprezentativni poslovni objekti kao deo brenda svojih korisnika. Klijenti su nam La Linea Verde (prehrambena Industrija), Minotti (trgovina/skladišta), Put Inženjering (prefabrikovani beton), Felt (elektroenergetika), Ideal Komani (trgovina). Stambeni objekti su na nivou aktuelne i napredne svetske produkcije. Stanovanje kao funkcija prevazilazi pojedinačne objekte. Kroz inovativan urbanistički pristup bavimo se čitavim blokovima i kompleksima. Konkursni rad za stambeno naselje sa komercijalnim sadržajima kojim se redefiniše centar naselja Saint Prix kod Pariza ušao je u finale BIM međunarodnog konkursa. Kvalitet se odražava i na rezultate drugih međunarodnih konkursa. Na YAC konkursu za Lighthouse open Art City hotel u Sirakuzi smo finalisti, na konkursu Pinocchio children llibrary u Collodi-u u kategoriji mentions. Konkursni rad za rešenje bloka 13 na Novom Beogradu sa zgradom filharmonije je otkupljen, a rad za Gradsku galeriju na Kosančićevom vencu u Beogradu osvaja II nagradu. Interesantno je da nas u ovom periodu prepoznaju, kontaktiraju i kod nas dolaze na praksu studenti iz inostranstva.

2020-2021

I pored planetarnih turbulencija, nastavljamo sa trendom iz prethodnog perioda i u produkciji i u kvalitetu. Radimo za Pepsi, NCR. Kad god imamo podršku klijenata bavimo se potpunim dizajnom, odnosno integralnim projektovanjem objekta, otvorenog prostora okruženja i enterijera kao neodvojivih delova celine. U sferi projektovanja pokreće se saradnja sa dugim projektnim biroima koji se mogu osloniti na nas, kao što su: Structura Concept, Romb Art ili Ardecon. U sferi nadzora i upravljanja poveren nam je veliki posao izgradnje poslovnog kompleksa Minotti. Prepoznati su iskustvo, znanje, umeće i veštine koje imamo u oblasti rukovođenja gradnjom, kao važnije od same fizičke izgradnje objekata. Uz našu podršku u ovoj oblasti klijenti ostvaruju značajne uštede u odnosu na klasičan sistem ugovaranja ključ u ruke.