Enterijeri

Način na koji se bavimo prostorom ne pravi jasnu granicu između enterijera i različitih aspekata objekta sagledivih u eksterijeru i kroz način korišćenja. Već prilikom koncipiranja objekata proveravamo doživljaj prostora gledano iznutra. Enterijer gradimo kroz geometriju, gabrite, proporcije, povezanost, osvetljenost, izloženost i druge merljive ili manje opipljive elemente prostora i izgrađene strukture koja ga formira.

 

Tek u daljoj razradi projekata bavimo se elementima na koje se pomisli kada se kaže enterijer. Ono što smo formirali arhitekturom nadograđujemo odabirom i načinom upotrebe materijala, boje, tekstura, nameštaja, rasvete, tkanina, dekoracije, detalja.

 

Proces rada nije apstraktan. Precizno definišemo materijale i način ugradnje elemenata u završnim i zanatskim radovima, kao i kompletnu opremu i nameštaj. Kamen, keramiku, drvene podove i obloge, unutrašnje transparentne pregrade, vrata, kao i gotove elemente poput rasvete, sanitarija, nameštaja, tekstilne galanterije, zastora i sl. biramo prema konkretnoj ponudi proizvođača i mogućnostima nabavke i izvođenja.

 

Kod izvođenja enterijera, u kome se vidi svaki detalj, više nego u bilo kojoj drugoj fazi rada dolazi do izražaja prisustvo nadzora, kako bi realizovan posao odgovarao zamisli iz projekta.