Javni objekti

Javni objekti potpuno različitih namena i načina funkcionisanja, koje treba prilagoditi najširem krugu korisnika, za nas predstavljaju najveći izazov u projektantskom smislu. Njihov urbanistički značaj i uticaj na sliku ili panoramu grada, njihov udeo u formiranju gradskog prostora, kao i kvalitetnog otvorenog prostora u njihovoj ekstenziji, dodatni su podsticaj za projektanta, kao i dodatna odgovornost.


Bilo putem direktnog ugovaranja, bilo putem učešća na konkursima, bavili smo se i možemo reći savladali, bar u funkcionalnom smislu jer kreativno stvaralaštvo i inovacije nemaju kraja, velik opus različitih namena. To su galerije i muzeji, hoteli, retorani, svečane sale, terme i banjski sadržaji, bazeni i rekreativni prostori, tržni, poslovni i naučni centri, objekti za smeštaj I boravak starijih osoba, benzinske pumpe, kao i otvoreni prostori poput trgova, obala, ulica, zelenih ili tematskih parkova.