Konkursi

Kao kontinualan proces stručnog usavršavanja izložen valorizaciji stručnog žirija i komparaciji u odnosu na ostale učesnike, konkursi čine sastavni deo arhitektonske prakse, kojom se konstantno unapređuju i potvrđuju kompetencije arhitekte. Svesni važnosti ovog vida angažovanja, podržavamo i podstičemo konkursnu praksu kroz rad tima KANA Arhitekti.


Kao otvoren arhitektonski studio, KANA Arhitekti uz svoje stalne projektante okuplja perspektivne, posvećene i talentovane mlade arhitekte, kao i eminentne stručne konsultante shodno temi svakog konkursa pojedinačno, formirajući na taj način tim koji interaktivnim delovanjem postiže poseban kvalitet projektnih rešenja i konstantno ostvaruje zapažene rezultate na međunarodnim arhitektonskim konkursima.