Poslovni, proizvodni i magacinski objekti

Značajnu oblast rada naše firme predstavlja projektovanje, konsalting, upravljanje gradnjom i izgradnja industrijskih objekata i postrojenja, skladišnih objekata, distributivnih i logističkih centara, komercijalnih i poslovnih objekata.


Gotovo uvek, objekti u funkciji poslovanja integrišu nekoliko različitih funkcija koje se prepliću shodno delatnosti i aktivnostima korisnika. Stoga poseban izazov predstavlja uklapanje svih sadržaja u jedinstvenu tehološku i poslovnu celinu, bilo da je u pitanju samo jedan objekat ili čitav kompleks objekata u obuhvatu predmetne lokacije.


Poslovnim kompleksima bavimo se od programsko-prostorne postavke na nivou situacije. Kroz različite dispozicije objekata i različita saobraćajna rešenja istražujemo mogućnosti lokacije u pogledu kapaciteta, saobraćajne cirkulacije, fazne izgradnje.


U daljim fazama projektovanja uporedo definišemo funkcionalno i oblikovno rešenje objekta, konstrukciju, od izbora materijala (beton / čelik) do najoptimalnije dispozicije konstruktivnih elemenata, kao i materijalizaciju objekta, jer objekat, posmatran sa navedenih aspekata istovremeno, treba da predstavlja optimalan i racionalan sklop.


Izuzetno veliko iskustvo u ovoj oblasti znači da pored projektovanja vladamo i mogućnostima tržišta, odnosno izvođenja specifičnih pozicija kao što su: nasipanje terena, prefabrikovana konstrukcija, zatvaranje objekata panelima, pokrivanje i odvodnjavanje krovova velikih površina, industrijski podovi, pretovarne rampe, instalacije u funkciji ovih objekata, specifične spoljne instalacije i postrojenja, uređenje saobraćajnica i platoa.