Stambeno-poslovne zgrade

Stambeno-poslovne zgrade sa različitim komercijalnim i poslovnim sadržajima smeštenim obično u prizemlju, a pre svega u delovima objekta koji komuniciraju sa javnim gradskim prostorom ili isključivo stambene zgrade, posebna su, zahtevna i osetljiva kategorija, jer pored osnovne funkcije stanovanja treba da doprinesu formiranju kvalitetnog otvorenog prostora, onog prvog na koji nailazimo kada iz zgrade kročimo napolje, u kome se “stanovanje” nastavlja. To prvo dvorište, igralište, blok ili ulica su mesta koja iniciraju našu socijalnu pripadnost susedstvu i identifikaciju sa mestom. Ukoliko projektujemo nekoliko objekata, blok ili još veće područje, urbanistički aspekt projekta je dominantan, ali i prilikom projektovanja pojedinačnih objekata, vrlo pažljivo prilazimo postavljanju objekta u kontekst.

 

Za svaki projekat kreiramo jedinstven stambeni sklop – međusobni položaj stanova i zajedničkih komunikacija, jer tražimo optimalno rešenje u odnosu na oblik i dimenzije lokacije, blizinu i položaj susednih objekata, vizure, parametre gradnje.

 

Funkcionalnu organizaciju stanova konstantno proveravamo i unapređujemo jer se odnos veličine i strukture stanova, shodno trendovima tržišta, konstantno menja.

 

Interesantno je da neretko, zbog velike potrebe za malim stanovima, gde komforniji stanovi ostaju samo na vrhu objekta, na različitim etažama formiramo različit broj i strukturu stanova. To nam predstavlja poseban izazov u pogledu formiranja fleksibilne konstrukcije i rešavanja instalacija.

 

Upravo iz razloga socijalne dimenzije ove teme, velikog uticaja na formiranje gradskog prostora, kao i potrebe da se komfor kolektivnog stanovanja približi kvalitetima individualnog (u pogledu formiranja kvalitetnog mikroambijenta, dostupnosti zelenila, prisutnosti zajedničkih otvorenih prostora odvojenih od javnih i svima dostupnih itd.), ovoj temi pridajemo veliki značaj i u domenu konkursne prakse često se bavimo istraživanjem novih struktura stambenih blokova.