Automotive

Objekat za proizvodnju grejača za potrebe autoindustrije
lokacija: Inđija, Srbija
površina: 7.481 m2
usluga: idr
godina: 2010

Pogledaj još neke od projekata: