Centralni blok

Javni objekti i prostori, gradske funkcije i stanovanje
lokacija: Subotica, Srbija
površina: 39.000 m2
usluga: idr
status: 3. nagrada
godina: 2014