Gradska galerija

Galerija u sklopu starog gradskog jezgra
lokacija: Beograd, Srbija
površina: 786 m2
usluga: idr
status: 2. nagrada
godina: 2016