Gradski centar

Trgovina, ugostiteljstvo, usluge, turizam, kultura, rekreacija, opštinska uprava
lokacija: Zlatibor, Srbija
površina: 18.867 m2
usluga: idr
status: 2. nagrada
godina: 2011