LSH

Hotel – otvoreni umetnički grad – rekonstrukcija i integracija starog svetionika
lokacija: Sirakuza, Italija
površina: 3.000 m2
usluga: idr
status: Finalisti
godina: 2016

Pogledaj još neke od projekata: