Stambeni blok

Socijalno stanovanje u Kamendinu
lokacija: Beograd, Srbija
površina: 15.265 m2
usluga: idr
status: 3. nagrada
godina: 2015

Pogledaj još neke od projekata: