Strugar

lokacija: Krašići, Crna Gora
površina: 226 m2
usluga: idr, pgd
godina: 2019
saradnja: Romb Art