Bešlić

lokacija: Novi Banovci, Srbija
površina: 553 m2
usluga: preparcelacija, idr, pgd, pzi
status: Izveden
godina: 2013