Most Invest I

lokacija: Radovići, Crna Gora
površina: 525 m2
usluga: idr
godina: 2019
saradnja: Romb Art